Teorie tělesné výchovy a sportu

Metodika výběru dětí a mládeže pro sport

Metodika výběru dětí a mládeže pro sport Talent – jeho míra hraje velkou roli ve vývoji sportovců – jedinec s vrozenými dispozicemi – Komplex předpokladů pro vysokou úroveň výkonnosti sportovce v daném sportu. Výběr...

Pyramidová a extrapyramidová dráha

Pyramidová a extrapyramidová dráhaZákladní cesty, kterými vycházejí povely ve formě vzruchů z centrální oblasti motorického řízení, jsou kortikospinální neboli pyramidová a extrapyramidová dráha. Pyramidová probíhá v předních rozích míšních, kde jsou umístěny alfa, tj....

Míšní reflexy

Podnět přichází aferentním vláknem do senzorické.ho neuronu, který je umístěn paravertebrálně, jeho výběžky vstupují zadními míšními kořeny do míchy, kde se setkávají s dendrity intemediálního (přestupního) neuronu ve střední části míchy. Dendrity tohoto neuronu...

Reflexní motorika

Výsledkem složité souhry extenzorů a flexorů i jemné hry reflexních regulací je vzpřímený stoj. Základem rovnovážného držení je kontrakce antigravitačních svalů, tj. extenzorů. Stoj je kontrolován mozečkem, subkortikálními ganglii a míchou. Všechna tato centra...

Tělesná hmota

a) aktivníb) pasivníSpecifický výkon (výborný sprinter…) je výsledkem specifické adaptace organismuMění se právě ty složky a funkce organismu člověka, které potřebuje sportovec k výkonu. (běžec , cirkulačně-oběhový aparát, ale s činkou je nemožný)Organismus se...

Vztah dědičnosti k motorice

Určité vlastnosti člověka jsou výsledky dispozic, vloh a prostředí a něco získáme v průběhu životaGENOTYP – souhrn dispozic, bio.,motor.,fyziognom.,uměleckýchFENOTYP – výsledek spolupůsobení genotypu a vlivy prostředí (spol, ve škole – znalosti, pohyb. Činnost…)Fylogenetický nejstarší...

Nervové řízení motoriky

Správný průběh vědomých cílených i reflexních pohybů i využití síly a obratnosti závisí na řetězech koordinovaných nervosvalových pochodů. Tyto pochody probíhají ve velkém mozku, mozečku i míše a jsou do určité míry analogické nebo...

Pubescence (11-15Iet)

biologické změny – největší rozdíl v přírůstku tělesné výšky (hoši – až 15am, dívky 11,5cm), u dětí, které pravidelně nesportuji, vznikají problémy – koordinace, schopnost se učit novým pohybům souvisí se změnami v psychice,...

Telešná zdatnost a pohybová výkonnost

Telešná zdatnost a pohybová výkonnost Výkonnost ( pohybová) – schopnost podat výkon v pohybové činnosti Sportovní výkonnost- schopnost člověka podat výkon v pohybové činnosti, Sportovní výkon – míra realizace pohybového úkolu Zdatnost – schopnost...

Novorozenec první rok života

Novorozenec první rok života, pozorujeme různé znaky fylogeneze život, po narození má jeho páteř tvar mírně zaobleného oblouku, na těle jsou rudimenty (zbytky fylogenetického vývoje) – např. kostrč. Postnatální reflexe – sledujeme reflexy, ale...