Teorie tělesné výchovy a sportu

Předškolní věk (3-6Iet)

se vyvíjejí zákl. pohybové dovednost, chůze je jistá, ale běh se rozvíjí, naučí se běhu a skoku, běhu a hodu, zdokonaluje se v chytání a házení (obouručné ztlumení míče), naučí se házet míč jednoruč...

Nejznámější testové baterie:

AAHPERD – Američan Association, člunkový běh 4 x 10 yardů, leh sed, výdrž ve shybu, vytrvalostní běh 600 y. skok daleký, FLEISCHMAN – základy tělesné zdatnosti, testy dynamické flexibility – přeskok drženého lanka, opakované...

ONTGENEZE A FYLOGENEZE MOTORIKY

V průběhu života dochází k vývoji motorických projevů člověka,souvisí s vývojem biologickým a mentálním (rozumovým) a zároveň s celým vývojem. Ontogeneze (vývoj od narození až po stáří) je zkrácená fylogeneze. Fylogeneze se zabývá vývojem...

Dělení motorických testů

Dle zaměření: pohybových schopností jednoduché pohybové zkoušky -nevyžadují zvláštní nácvik pohybových dovedností – zjišťování úrovně zvládnutí specifického pohybu, sportovní techniky apod. Jde zpravidla o složitější pohybové zkoušky., Specifické – např. těsty pohyblivé učenlivosti –...

Vlastnosti testů

Validita (platnost) – určitý vztah výsledku testu k danému kritériu. Zajímá nás, zda-li nám test zjišťuje právě to kritérium, které chceme postihnout. Vypovídací hodnota testu – validita platnost testu udává, do jaké míry je...

Sensitivní období (0-20)

období optimálního rozvoje PS, -geneticky jsou podmíněny především rychlostní a rytmické schopnosti. Struktura PS: 1)silove schopnosti – schopnost prekonavat odpor pomoci sval. ztahu(kontrakce). Silovy projev: STATICKY – sv. se napina, nemeni delku(kratkodoba stat-silova schop.),...

Obratnost

Obratnostni sch – zakladem je regulace pohybu 1) koord celeho tela 2 ) koord koncetin 3) rovnovahova schopnost: staticka – udrzet telo v urcite klid poloze, dynamicka – provest poh ukol na uzke plose...

Otázky pohyb. schopnosti

faktorové teorie o pohybových schopnostech,metoda faktorové analýzy ke zkoumání pohybových schopností a vyjádřil strukturu jednotlivých PS. -faktor – předpoklad pro urč. třídu PS, – vymezil a prozkoumal PS člověka a rozdělil je do faktoru...

TV a sport v systému výchovy a vzdělávání v ČR

TV a sport v systému výchovy a vzdělávání v ČR TV a) součást obecné výchovy b) součást tělesné kultury c) vyučovací předmět na školách a) VT jako součást všeobecné výchovy:utvářeni všestranně rozvinutého čl, nezastupitelná,rozvoj...