Teorie tělesné výchovy a sportu

Ringo

Hraje se gumovým (pryžovým) uvnitř dutým kroužkem (obr. 9) o hmotnosti alespoň 165 g, jehož barva musí být kontrastní, nejlépe modrá a červená, a který má otvor, jímž může být nasáván nebo unikat vzduch.Jednotlivci...

Squash

Základní údery:· forhend· bekhend· podání-typy podání: poloviční lobové podání, lobové podání, rovné podání Hraje se černými míčky vyrobenými ze speciální gumy, které se rozlišují podle rychlosti barevnými tečkami. Např. míč s modrou tečkou je...

Florbal

Hřiště na florbal je pravoúhlé, ohraničené 50 cm vysokými mantinely, jež jsou v rozích zaobleny. Jeho rozměry jsou v rozmezí 36-44/18-22 m (nejčastěji 40x 20). Brankoviště (4x 5 m) je vyznačené jasně viditelnou barvou....

Krasobruslení

Historie– Kolébkou krasobruslení je Velká Británie, první krasobruslařský závod se tu konal v roce 1814. Odtud se krasobruslení šířilo do celé Evropy a Ameriky.– V USA přidali ke krasobruslení ještě hudbu a taneční a...

HERNÍ SITUACE,HERNÍ SYSTÉM,činnosti jednotlivce

HČJ – útočné – uvolňování hráče s kotoučem – vedení kotouče (dribling, tažení a tlačení) – obcházení soupeře (klička, obhození, prohození) – přihrávání – po ruce, přes ruku, zpracování přihrávek – střelba – po...

Pravidla ledního hokeje

HraØ Na začátku utkání, každé třetiny, prodloužení a po vstřelení branky se začíná vhazováním na středním bodu vhazování. Družstva zahájí utkání bráněním branky, která je blíže jejich hráčské lavici a před každou třetinou si...

Fyziologie fotbalu

Fotbal je míčová hra cyklické a acyklické povahy různé intenzity v nepravidelném střídání těchto pohybů, provázené velkou emocionální a psychickou zátěží.Z fyziologického hlediska klade fotbal velké nároky na nervosvalovou soustavu, (látkové) regulační systémy, jimiž...

Lední hokej,charakteristika,historie

Lední hokej,charakteristika,historie – hluboko v historii hry se zahnutými holemi a míčkem – vlastní rozvoj v Sev. Americe v 16. stol. Evropští vojáci s sebou přinesli hru do Evropy – Jogurt (prapůvodní název hokeje)...

Rozvoj pohybových dovedností a schopností

Izolovaný nácvik nových herních dovedností provádíme jen na úroveň základní­ho osvojení (nácvik jedné dovednosti v bloku), pokud je dovednost v podstatě osvojena, doporučujeme procvičovat v řetězcích herních dovedností tak, jak se vyskytují v utkání...

Metody rozvoje vytrvalostních schopností

metody nepřerušovaného zatížení (souvislá, střídavá),metody intervalové (metoda intervalová klasická, metoda intervalová dlouhodobá, metoda intervalová střednědobá, metoda intervalová krátkodobá, metoda intervalová rychlostní). 1. koordinační (orientační, diferenciační, reakční, spojování pohybových operací, přizpůsobování pohybového jednání, dynamické rovnováhy,...