Teorie tělesné výchovy a sportu

WELNESS

Wellness provází novou vlnu péče o zdraví, která přerůstá známý i u nás zdomácnělý fitness. Již nejde jen o zdatnost, ale o celý životní styl, v němž zdatnost hraje nejdůležitější roli jako základ zdravého...

Rytmická gymnastika

Tempo – rychlost s jakou dobou je skladba hraná, je to vlastnost počítacích dob. Volíme takové tempo, které nám umožňuje ekonomicky realizovat pohybové úkoly. – na zahřátí – Rychlá hudba– stretching – pomalá hudbaStřední...

Využití gymnastiky ve školní Tv

využití v celé hodině Tv· využití v dílčích částech hodiny Tv· využití v mimoškolních aktivitách – kurzy, vystoupení, soutěže Zdravotní význam dodrž. zásad správného držení těla rozvoj nervosvalové koordinace Estetický spojení pohybu s hudbou...

Využití gymnastiky ve školní Tv

využití v celé hodině Tv· využití v dílčích částech hodiny Tv· využití v mimoškolních aktivitách – kurzy, vystoupení, soutěže Zdravotní význam dodrž. zásad správného držení tělarozvoj nervosvalové koordinace Estetický spojení pohybu s hudbouladnost pohybuvnitřní...

Charakteristika moderní gymnastiky

· technicko – estetický nebo esteticko- koordinační sport (krasobruslení sportovní gymnastika, skoky do vody…..) · cílem je dokonale esteticky předvést sestavu, pohybové činnosti jsou stylizované, výkon má charakter především stereotypní (musí dojít k vysokému...

Moderní gymnastika

Vývoj MG (UG) u nás – historické kořeny 1. Jean Jacques Dalcroze – základy rytmické gymnastikyjeho žáci u nás – J. Kröschlová a v Sokole A. Otčenášek (škol. Tv)1913 RG do osnov Tv –...

Rytmická gymnastika

Rytmická gymnastika Základní pojmy hudebně pohybové nauky TempoVolba správného tempa ke cvičení je jedním z důležitých faktorů, které rozhodují o jeho kvalitě. Jak zvolíš adekvátní tempo hudební ukázky? Je třeba znát pohybový obsah a...

Akrobatický Rock and Roll,Sportovní akrobacie

v Akrobatický Rock and Roll– taneční soutěžní páry – disciplína na pomezí tance a akrobacie– úspěch je založen na fyzické zdatnosti, pohybovém nadání a hudebním cítění· Sestava: – Taneční sestava: musí obsahovat přesné technicky...

SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ GYMNASTIKY,Základní pravidla

Sportovní gymnastika, Akrobatický Rock and Roll, Sportovní akrobacie, Skoky na trampolíně, Euroteam, Fitness, Sportovní aerobik (Fitness aerobik, Masters aerobik) Základní pravidla: v Sportovní gymnastika· Nářadí: – Muži: prostná (čtverec 12x12m), přeskok (kůň- tvar jazyku),...

SPECIFIKA DÍLČÍCH ETAP POHYBOVÉHO UČENÍ

V procesu pohybového učení lze vydělit několik časových úseků s rozdílnými charakteristikami:· seznámení se s novou pohybovou strukturou (fáze generalizace), toto období je charakteristické neekonomickým režimem, kdy jsou zapojovány i svalové partie nemající podstatný...