Teorie tělesné výchovy a sportu

KRAUL-plavání

Kraul je nejrychlejší plavecký styl. Je to technicky nejdokonalejší způsob plavání.Pokud rychlost kraulu představuje 100 %, pak rychlost dalších stylů je v průměru: motýlek 93 %, znak 89 % a prsa 79 %. Angličan...

Rozbor plaveckého způsobu KRAUL

Charakteristika techniky :a) rozhodující hnací síla vychází z činnosti horních končetinb) horní končetiny provádějí pohyby ve směru plavání vzduchemc) dolní končetiny vykonávají kmitavé, vlnivé pohyby, přičemž noha s plochou nártu plní funkci ploutve. DK...

Rozbor plaveckého způsobu KRAUL

Charakteristika techniky :a) rozhodující hnací síla vychází z činnosti horních končetinb) horní končetiny provádějí pohyby ve směru plavání vzduchemc) dolní končetiny vykonávají kmitavé, vlnivé pohyby, přičemž noha s plochou nártu plní funkci ploutve. DK...

Rozbor plaveckého způsobu PRSA

1. Poloha těla :Sklon podélné osy těla s hladinou se v průběhu pohybového cyklu mění. Během záběru se úhel zvětšuje. Maxima dosahuje v době nádechu 10 až 30 stupňů. Během záběru nohou a v...

Biomechanika plavání

Organismus je ve vodě vystaven jak působení hydrostatického tlaku, vztlaku vody i zvýšené tepelné vodivosti prostředí. Odpor vody je tím větší, čím je větší rychlost plavání. Odpor vodního prostředí stoupá exponenciálně s rychlostí plavání...

PRSA-plavání

Vývoj techniky – nositelé – vojáci nebo přední plavciZáklad pl. Zp. Prsa – samurajské školyCharakter techniky – rychlý pohyb paží s malou účinností, hlavní práce – nohyOH 1908 – práce nohou – vytlačení vody,...

Faktory determinující sportovní (plavecký) výkon

Výkon = aktuální projev sportovní výkonnosti, je podmíněn řadou faktorů, ty mají určité uspořádání = hierarchii –) optimální funkčnost –) optimální výkonFaktor = každý projev funkce vlastnosti, schopnosti, dovednosti, vědomosti, stavu…Plavání – sport rychlostně...

PLAVÁNÍ

(rozvoj motorický funkcí (motorické schopnosti a dovednosti), techniky a metodiky tréninku, uplatnění didaktických principů, rozvoje anatomicko-fyziologických funkcí, základních pravidla) Sport cyklický – fáze pracovní, fáze odpočinkováSport rychlostně – vytrvalostní , 80 % výkonů do...

DIDAKTICKÁ ANALÝZA UČIVA

– základním činitelem řízení výuky je její obsah, resp. struktura obsahu výuky– proto řešení všech otázek výchovně vzdělávacího procesu musí vycházet z všestranné analýzy obsahu vyučování, tedy z učiva– s ohledem na účinné řízení...

OSNOVÁNÍ a OBSAH UČIVA

 OSNOVÁNÍ UČIVA– učivo je soustava dovedností, poznatků a činností, proto musí být propojeno, a to je možné těmito způsoby:• cyklicky: K učivu, které bylo již probráno, se neustále cyklicky vracíme, opakujeme. Před novým...