Teorie tělesné výchovy a sportu

KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

 PROJEKT VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVY– představuje postavení vyuč. předmětu v učebním plánu školy, vyjádřeno počtem vyučovacích hodin, systémem cílů, obsahu (učiva), prostředků a plánovaných podmínek– může být dokumentem státním, rezortním, lokálním, školním aj. v...

Struktura výuky

Struktura výuky 1. cíl výuky 2. obsah výuky 3. proces výuky 4. výsledky výuky a) fáze výuky b) metody výuky c) organizační formy d) didaktické prostředky e) činitelé výuky f) pedagogická komunikace a interakce...

Vymezení výukových cílů

Výukový cíl = to, co si mají z výuky žáci „odnést“ (nikoli to, co chce učitel „odučit“)tzn. CÍL musí být formulován „v jazyce žákova výkonu“ – „co má žák umět udělat“. Měl by vymezovat,...

Struktura výuky – Pojmy

Vzdělávání = proces, pomocí něhož se dosahuje určitého stupně vzdělání Vzdělání = dosažený stupeň (např. ZŠ, SŠ, VŠ) Výchova (v užším smyslu) = proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn...

Příklad přípravy na vyučování

Plán hodiny: Martin Novotný Předmět: Kancelářské práce I Místnost: 27 Datum: Út 9.4.2004 Téma: Řazení do evidence, kapitola 8.2 Cíl: Žáci by měli umět · hledat informace v abecedním seznamu · abecedně třídit informace...

Studium kurikulárních dokumentů, Zjištění potřeb žáků…

1. Studium kurikulárních dokumentů a) dříve studium učebních osnov (Vzdělávací program Základní škola, Národní škola, Obecná škola)b) dnes Rámcové vzdělávací programy 2. Zjištění potřeb žáků kurikulární dokumenty je nutné porovnat s potřebami žáků a...