Teorie tělesné výchovy a sportu

Diagnostické a výchovné metody

Diagnostické metody-nutnost diagnostiky a hodnocení ve výchovně vzdělávacím procesu. Z hlediska průběhu existují metody:-vstupní diagnostiky-jejich cílem je zjištění vstupních předpokladů žáků pro nácvik dovedností a činností (na začátku školního roku, tématického celku, před nácvikem...

Dvojice cílů: INDIVIDUÁLNÍ

ADAPTAČNÍ A ANTICIPAČNÍ CÍLE adaptační – zaměření výchovy na přítomnost, na přizpůsobení se současnosti anticipační – příprava na budoucí realitu dnes snaha spojit tyto dvě orientace; rychlý rozvoj vědy a techniky  nutnost předvídat...

Kontrolovatelnost výukových cílů

– Požadovaný výkon ž. – vyjádřit pomocí aktivních sloves – dokáže nakreslit, odvodit,vypočítat, definovat, zapsat, … – tento výkon a tato aktivní slovesa vyplývají z ŠVP– Podmínky – samostatně provést, odvodit z PSP, za...