Teorie tělesné výchovy a sportu

Regenerace – nutriční suplementace

Regenerace sil je biologický a společenský proces, který má za úkol vyrovnat a obnovit reverzibilní pokles funkčních schopností organizmu a jednotlivých orgánů. Regenerace je také významnou prevencí poškození z přetížení. Regenerace je zabezpečována řadou...

SUPLEMENTACE KREATINU

Některé zdroje přinášejí informace o fyziologické funkci kreatinu v energetickém metabolismu svalových buněk. Kreatin se normálně nalézá také v srdeční svalovině, mozku, varlatech. Mnohé předložené práce dokládají příznivý vliv na regeneraci energetických zdrojů ve...

Materiály

Nejčastěji využíváme materiály komerčně vyráběné přímo k tomuto účelu. Můžeme však s výhodou využít mnohdy i běžných medicinálních materiálů. Jako adhezívní lepivá vrstva bývá používán oxid zinečnatý, kaučuk nebo polyakryláty.Neelastické materiály jsou nejčastěji bavlněné,...

Pracovní postup

Poloha pacientaVětšinou se tape nakládá v neutrální poloze příslušného kloubu. Před zahájením vlastního postupu pacienta uvedeme do vhodné polohy, která zajisti dobrý přístup k ošetřované oblasti. Tato oblast musí být nejen volná k práci...

Postavení končetiny

Většinu obvazů přikládáme v neutrální pozici kloubu. Postavení může modifikovat i výsledný efekt tapu – omezení hybnosti je výraznější na straně opačné, nežli ke které je odklonění v kloubu při zvolené pozici. Naložení podtape...

Indikace a Kontraindikace

Indikace Teprve na základě co možno nejexaktněji stanovené diagnózy se rozhodujeme pro náplasťovou fixaci. Je vhodná pro lehká poranění svalů – přetížení, distenze, parciální ruptury a drobné hematomy.U vazů a šlach je metoda vhodná...

Psychika a Kožní kryt

PsychikaVětšinou působí na psychiku velmi pozitivně pocit funkční stabilizace, schopnost vyšší nebo i plné a bezbolestné zátěže, umožnění dřívějšího nástupu do rehablilitační resp. sportovní aktivity. Důležité je též vědomí ochrany pohybového aparátu před dalším...

Oběhový systém

Pohyb kožního povrchu současně s naloženým tapem má podobný efekt jako klasická masáž – zvyšuje prokrvení podkoží, zlepšuje i lokální lymfatickou cirkulaci. Tohoto efektu využijeme zejména při resorbci otoků a hematomů a k urychlení...

TAPING

Taping je fixace postižené struktury pomocí náplasťových tahů. Jedná se o metodu velmi starou, jejíž kořeny spadají do období starého Egypta. Precizní způsob balení mumií nám ukazuje dokonalost tehdejší bandážovací techniky. Metodu používal i...

Pohybový aparát a Nervový systém

Pohybový aparátPohybový aparát – konkrétně svaly, šlachy, vazy, klouby a kosti jsou základním cílovým systémem efektu tapingu. Účelem vhodně naložené bandáže je maximálně odlehčit, podepřít a ochránit definovanou strukturu. Tape přebírá část silových nároků...