Teorie tělesné výchovy a sportu

CHRONICKÁ POŠKOZENÍ

Měkké struktury pohybového aparátu Tato chronická poškození jsou většinou ve formě subchronického až chronického zánětu poškozené struktury, který se projevuje dlouhodobou (měsíce, roky) bolestí (na rozdíl od akutního zánětu, který se projevuje otokem a...

Poškození kloubů poškození kloubní chrupavky, artróza

Příčiny: opakované dlouhodobé přetěžování kloubů sportovním tréninkem a soutěžemi nedostatečná hydratace a nutrice měkkých částí kloubů (chrupavky, menisky, disky) stavy po úrazech a nemocech kloubů poruchy statiky a dynamiky kloubů v důsledku poruchy svalového...

Svalová složka:

Síla (schopnost vyvinout mechanický tlak proti odporu – základní kontrakční vlastnost svalových vláken, celého svalu a svalových skupin),Silový výkon (Pracovní výkon) – účelné vykonávání svalové práce v časeVytrvalost – schopnost pokračovat v pracovním výkonu...

AKUTNÍ POŠKOZENÍ

Tato poškození hrozí především při nadměrné a extrémní zátěži, v případech zdravotního oslabení nebo při potlačení ochranného mechanismu únavy.Plíživá poškození struktur pohybového aparátu (mikrotraumata) Rozsah: • zlomeniny kostí (stehenní a holenní kosti, nártní a...

Příčiny zlomenin kostí:

dlouhodobé opakované přetížení na hranici biologické únosnosti – chůze, běh, výskoky, skoky (ultramaraton, dálkové pochody, basketbal a j.) v průběhu jednoho extrémního vytrvalostního výkonu oslabení kosti – osteoporóza – po její fixaci, po menopauze,...

14. MUSKULOSKELETÁRNÍ SYSTÉM A FYZICKÁ ZÁTĚŽ

musculus – sval, skelet – kostraDo tohoto systému patří svaly, šlachy a jejich úpony, kosti, zlomeniny kostí, klouby a vazy pohybového aparátu. Osový skeletPáteř – 7 obratlů krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových...

Regulace aktuálních psychických stavů (APS)

Regulace aktuálních psychických stavů (APS) – jsou předstartovní, soutěžní a posoutěžní – Dostavují se, když si sportovec uvědomí svou účast ve významné soutěži – Regulační prostředky: – Snížení aktivace, zvýšení aktivace, snížení negativních prožitků...

Fáze motorického učení

1. generalizace– hráči se seznamují s PD a prvními pokusy o její praktické provedení– důležitá je mentální aktivita hráčů podněcující procesy v CNS– negativa: cviky se často nedaří, špatná ukázka, pohyby jsou nekoordinované a...

Taktická příprava

– je proces osvojování a zdokonalování vědomostí, dovedností, schopností a postupů, které umožní hráči vybírat v každé herní situaci optimální řešení a toto řešení efektivně prakticky uskutečňovat. Podstatnými atributy taktické příprav jsou taktické znalosti...

Fáze taktického jednání

1, vnímání a analýza– vznik situace, rozpoznání situace, rozbor situace2, myšlenkové řešení– návrh řešení, výběr řešení3, pohybové řešení– provedení řešení, zpětná vazba Taktické dovednosti– souhrn znalostí, zkušeností a dovedností, které sportovec využívá pro řešení...