Teorie tělesné výchovy a sportu

Vytrvalostní schopnosti, výklad pojmu, dělení, testy , metody rozvoje

-schopnost provádět déletrvající pohybovou činnost bez snížení její intenzity, vytrvalost vyjadřujeme dobou, kterou činnost můžeme vykonávat a intenzitou. Vytrvalost určuje :• do jaké míry je organismus schopen zásobit svaly kyslíkem• volní aktivitu člověkaGlobální vytrvalost...

TESTY vytrvalostních schopností:

1) běh 600m, 800m, 1000m, 1500m – měří se čas2) cooperův test – 12 minut, čas je stanoven, měří se vzdálenost. TO smí odpočívat, přejít do chůze, do běhu…3) běh na 6 minut –...

TESTY silových schopností

1) shyby opakovaně ve svisu –svis nadhmatem, ruce v šíři ramen. Brada ve výši žerdi, dolní poloha až do napnutých paží. Cvik se nesmí přerušit na víc jak 3 s, registrujeme počet opakování. Test...

Reakční rychlost, výklad pojmu, testy, rozvoj reakční rychlosti

Dělení rychlostních schopností .a) reakční rychlostb) realizační rychlostreakční schopnost = schopnost reagovat v co nejkratším čase na určité podněty.-zvukové, zrakové, dotykové..Podněty dělíme na: jednoduché, složité.– Jednoduché podněty – sportovec vyčkává na signál a ví,...

3. Kondiční motorické schopnosti

Výklad pojmu, struktura (dílčí faktory) kondičních schopností. Příklady testů,metodika rozvoje kondičních schopností. Pohybové schopnosti jsou relativně samostatné soubory vnitřních a funkčních předpokladů člověka pro pohybovou činnost. Jedná se o integraci vlastností organismu, která podmiňuje...

Spektrum didaktických stylů V termínu jsou vyjádřeny:

• Postoje učitele a žáků k vybranému modelu• Interakce učitele se žáky• Dominance rozhodování a řízení výchovně-vzdělávacího procesu• Způsob, druh, frekvence, zdroj a poskytování zpětných informací• Aplikace a způsoby hodnocení průběžných a finálních výsledků...

VYUČOVACÍ POSTUPY, VÝCHOVNÉ METODY

VYUČOVACÍ POSTUPY, VÝCHOVNÉ METODY VYUČOVACÍ POSTUPY – patří k základním strategiím ve vzdělávacím procesu, v TV nabízíme uplatnění tří základních postupů: komplexního, analyticko-syntetického, synteticko- analytického. • Komplexní postup : užívá se při nácviku cvičení,...