Teorie tělesné výchovy a sportu

2. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy

Vyučovací činnosti učitele TV. Spektrum didaktických stylů. Vyučovací postupy,uplatňování didaktických zásad v TV. Vyučovací a výchovné metody. Druhymotorického učení a jeho fyziologické, psychické a pedagogické aspekty.Zážitková pedagogika. VYUČOVACÍ ČINNOSTI UČITELE TVJsou významnou složkou didaktického...

Osnování učiva, Celoroční plán – tělesná výchova

Osnování učiva Učivo musí být jak v osnovách TV, tak v praktickém sestavování celoročního, či tematického plánu vzájemně propojeno.• Cyklické osnování- vracíme se k učivu, které již bylo probráno (cyklicky je opakujeme). Mělo by...

Učební osnovy, Cíle tělesné výchovy

Učební osnovy, Cíle tělesné výchovy Učební osnovy – vychází z učebního plánu – vydává je MŠMT a jsou pro školy i učitele závazným dokumentem – obsahem je: charakteristika předmětu, vymezení základních cílů a pokynů...

Učivo tělesné výchovy

Učivo: výběr poznatků a činností z kulturního bohatství, který jako nutný předpoklad dosáhnout vyučovací cíle, tvoří věcný základ vyučování.V TV jde o výběr poznatků a činností z teorie a praxe TK i z jiných...

Projekt vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově ( otázka 1A)

Dokumenty projektuProjekt výchovy a vzdělání může být dokumentem státním, rezortním, lokálním, školním…- vytyčuje základní směry výchovy a vzdělání.Zahrnuje: – učební plán, učební osnovy– učebnice pro žáky– metodické směrnice– školní a klasifikační řád– bezpečnostní předpisyV...

Potravinové doplňky

Doplňky stravy Sacharidové suplementy Tyrosin Glutamová kyselina AMK suplementy Proteinové a AMK suplementy POTRAVINY URČENÉ PRO SPORTOVCE A PRO OSOBY PŘI ZVÝŠENÉM Požadavky na složení potravin určených pro sportovce a pro osoby při zvýšeném...

Obsah I Teorie tělesné výchovy a sportu

Projekt vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výc… Učební osnovy, Cíle tělesné výchovy Učivo tělesné výchovy Osnování učiva, Celoroční plán – tělesná výchova 2. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné v… Spektrum didaktických stylů...

Obsah II Teorie tělesné výchovy a sportu

14. MUSKULOSKELETÁRNÍ SYSTÉM A FYZICKÁ ZÁTĚŽ Svalová složka: AKUTNÍ POŠKOZENÍ Příčiny zlomenin kostí: CHRONICKÁ POŠKOZENÍ Poškození kloubů poškození kloubní chrupavky, art… TAPING Pohybový aparát a Nervový systém Psychika a Kožní kryt Oběhový systém Indikace...

Plavání

Dálkové plavání PLAVÁNÍ Zdravotní význam plavání PRAVIDLA plavání Plavání způsobem Prsa Biomechanika plavání Plavání PLAVÁNÍ Hydrodynamika plavání Synchnizované plavání ZNAK-plavání SVĚTOVÉ REKORDY-plavání KRAUL-plavání Vodní pólo

Oslabení jednotlivých systémů

Náhlá mozková příhoda- mozková mrtvice Infarkt myokardu Angina pectoris Kardiovaskulární onemocnění ROZSAH PŘI TESTOVÁNÍ SVALU OSLABENÉHO SVALOVÁ DYSBALANCE Desatero správného vidění Tupozrakost a šilhání Nejčastější oční potíže Oslabení smyslová Protahovací cvičení ZÁSADY CVIČENÍ KOMPENZAČNÍ...