Teorie tělesné výchovy a sportu

ŘÍZENÍ

– řídit – to manage → management, definice pojmu „management“ lze rozdělit do tří skupin, podle toho, co zdůrazňují:1. Vedení lidí – vykonávaní úkolů prostřednictvím práce jiných2. Specifické funkce – jako rozhodování, plánování, kontrolování,...

SPORT

SPORT – je to specifická, organizovaná činnost, tělocvičného i jiného pohybového, technického či intelektuálního charakteru s dominující výkonovou motivací a z ní vyplývající prožitkovostí, realizující se v dosavadní absolutně či relativně maximálním výkonu, v...

OBSAH

1.7 Sponzorství ve sportu 161.7.1 Podpora sportu a tělovýchovy v obcích 171.8 Právo a sport 192. Výzkumné metody a techniky 212.1 Metody a techniky sociologického výzkumu 212.1.1 Rozhovor 222.1.2 Dotazník 223.Výsledky šetření 233.1 Charakteristika...

ÚVOD

Základním projevem lidského těla je pohyb. V dnešní době se však pohybová aktivita lidí snížila na minimum, což způsobuje mnoho negativních jevů. Z fyziologie je známo, že orgán, který nepracuje, atrofuje po funkční i...

OBSAH

Úvod 31. Teoretický úvod do problematiky 41.1 Definice klíčových pojmů 41.2 Institucionální klasifikace sportu 51.3 Veřejný statek a sport 61.4 Plánování v oblasti komunální tělovýchovy a sportu 61.4.1 Plánovací úkoly měst a obcí 61.4.2...

Tento uvedený přehled

Tento uvedený přehled by měl být v roce 2004 doplněn o 250 mil. Kč v programu „Podpora rozvoje a obnovy sportovních zařízení měst a obcí“. Tyto prostředky nejsou součástí celkového objemu kapitoly MŠMT. Budou...

B) Provozování sportu na vyšší úrovni

B) Provozování sportu na vyšší úrovni by mělo být podporováno vhodnými a specifickými prostředky ve spolupráci s odpovídajícími tělovýchovnými a sportovními organizacemi. Tato podpora by měla zahrnovat oblasti jako je: vyhledáváni a pomoc talentům,...

E) Zvýšení opakovanosti návštěv sportovních „akcí“

E) Zvýšení opakovanosti návštěv sportovních „akcí“ (událostí), pobytu ve sportovních centrech, střediscích volného času, a sportovního turismu v dané obci.Zdůvodnění: Nárůsty počtu sportujících a sportujících turistů mohou být realizovány pouze přes výrazný nárůst jak...

Podpora sportovní přípravy talentovaných sportovců

• podpora sportovní přípravy talentovaných sportovců dorostenecké a juniorské kategorie ve sportovních centrech mládeže a vybraných sportovních klubech (soustředění, trenérské, metodické, zdravotní a servisní zabezpečení, vybavení tréninkovými potřebami, nájemné tréninkových prostorů)• podpora přípravy sportovně...