Teorie tělesné výchovy a sportu

3. pro oblast mládeže – 207 464 tis. Kč

• prostředky byly použity v souladu s vyhlášenými programy pro nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), které jsou naplněním usnesení vlády č. 1 z roku 1999 o Koncepci státní politiky ve vztahu k mladé...

6) Jak jsou tyto finanční prostředky rozdělovány?

(výkonnostní a ostatní organizované sporty X tělocvičná rekreace)Většina finančních prostředků je určena pro výkonnostní a ostatní organizované sporty. Nejpoužívanějšími metodami pro rozdělování těchto prostředků je velikost členské základny, druh soutěže, velikost podílu reprezentace obce...

3.4 Shrnutí výsledků

Z informací získaných rozhovorem a dotazníkem jsem zjistil, že se tělovýchova a sport na komunální úrovni rozvíjí. Nejlépe je to vidět na fotbalových hřištích, které už nejsou černé, ale zelené. Rozvoji přispělo vytvoření základní...

3.3 Otevřený dotazník

Pro potřeby této práce bylo rozesláno 18 e-mailů do obcí ve všech krajích ČR, snažil jsem se vybrat přibližně stejně velké obce, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Odpověď mi přišla od 14 obecních úřadů,...

Petřkovice

Podle mého názoru je výše financování ze strany státního rozpočtu a místních rozpočtů na jedné straně nedostatečné a omezené jeho výší, na druhé straně často neracionální. Rozdělování prostředků není ve všech položkách objektivizováno a...

Pořádáme ve spolupráci s TJ Petřkovice Běh olympijského dne

Pro děti pořádáme ve spolupráci s TJ Petřkovice Běh olympijského dne, který je jednou ročně a Cyklistické závody pro děti, které uskutečňujeme dvakrát ročně. Pro ostatní skupiny obyvatelstva obec žádné sportovní akce nepořádá.• MarkvartoviceObec...

Petřkovice

Otázka sponzoringu se nás, jako obce netýká, pokud chtějí kluby a tělovýchovné jednoty peníze navíc, musí si sehnat sponzory sami. Obecní sportovní akce, které pořádáme financujeme sami.Nejvíce sponzoru získává fotbalový klub FC Odra,nabízí reklamu...

Markvartovice

Veškerý provoz a údržbu sportovních zařízení zajišťujeme sami, vyjímečným případem jsou jen opravy odborného charakteru, kdy je najímána firna.9) Nabízíte pronájem sportovišť veřejnosti?• LudgeřoviceObec nabízí, prostřednictvím ZŠ Ludgeřovice, možnost pronájmu kurtu s umělým povrchem...

Markvartovice

Ano, k pronájmu nabízíme školní tělocvičnu, příjmy získané z tohoto pronájmu jsou využivány na provoz a udržbu.10) Existují nějaké možnosti financování sportu (sportovních akcí) z fondů EU?• LudgeřoviceJistě existují, ale pro nás jsou ještě...