Teorie tělesné výchovy a sportu

Finanční prostředky

Finanční prostředky jsou poskytovány formou příspěvku (příspěvkové organizace) nebo dotace (fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení).Největší část příspěvků připadá na činnost a údržbu TJ. Ročně tento příspěvek činí 250 – 350...

Markvartovice

Oblast, kam spadá obec Markvartovice, se nazývá Hlučínsko. Je to krajina mezi řekou Opavou a dnešní státní hranicí s Polskem na úseku mezi Opavou a Ostravou. První písemná zmínka o obci pochází z roku...

3.2 Individuální rozhovor

Za obec Ludgeřovice mi na otázky odpovídal starosta Mgr. Petr Kolarz. V Petřkovicích to byl tajemník Ing. Karel Gatnar a v Markvartovicích to byl opět starosta obce pán Petr Pastrňák. Všichni byli seznámeni s...

Petřkovice

Náš obecní úřad nemá, jako svůj iniciativní a poradní orgán, zřízenou komisi pro otázky sportu. Na schůzi Rady obce sice již návrhy o zřízení tohoto oddělení byly, ale zatím o této komisi nepřemýšlíme. Všechny...

Mezi nejrozšířenější techniky výzkumu patří:

• Rozhovor• Dotazník• Pozorování• Práce s dokumenty2.1.1 RozhovorJedná se o bezprostřední rozhovor výzkumníka se zkoumaným člověkem nebo skupinou. Je často využivanou metodou výzkumu. Rozlišujeme několik typů:• Standardizovaný (formalizovaný) – má přesně stanovený postup na...

2.1.2 Dotazník

Je velmi rozšířenou metodou výzkumu, jehož zpracování se běžně provádí pomocí matemetické statistiky. Jeho výhodou je zejména to, že postihne velký počet respondentů, jeho provedení vyžaduje málo času, je málo nákladný a svým respondentům...

3.1 Charakteristika obcí

• LudgeřoviceObec leží na východním okraji Oderských vrchů mezi městy Ostrava a Hlučín. Území obce leží v nadmořské výšce od 220 do 300 metrů, je mírně zvlněné řadou lesíků. Z vyvýšenin jsou na jihu...

Evropská charta sportu (1992)

Evropská charta sportu (1992) – základní a nejvýznamější dokument, přijat v roce 1992. Ve 14 článcích jsou formulována doporučení pro rozvoj tělesné výchovy a sportu na všech jeho výkonnostních úrovních, a to podle zásad...

Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu (1999)

• Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů (1999)• Národní program rozvoje sportu pro všechny (2000)• z. č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik• z. č. 15/2001 Sb., o podpoře...