Teorie tělesné výchovy a sportu

Zdůvodnění:

Zdůvodnění: Jedná se o pomoc klubům vytvořit vhodné systémy sportovních soutěží a soutěžních podmínek v dané obci. Jedná se opět o změnu struktury ve prospěch těch organizací, které mají demokratickou strukturu, jsou transparentní –...

Pro naplnění těchto cílů je potřebné dosáhnout …

Pro naplnění těchto cílů je potřebné dosáhnout zásadního zlepšení situace obce v následujících oblastech: • Podpořit Infrastrukturu sportu a provázat ji s infrastrukturou cestovního ruchu • Podporovat inovaci a nabídku sportovních produktů a provázat...

4. Státní sportovní reprezentace

• prostředky byly použity na činnost v rámci ostatních dotací občanským sdružením na pořádání sportovních akcí, především v kategoriích dětí, mládeže a zdravotně postižených, dále na podporu akcí vzdělávání Kvantifikace nároků na finanční zdroje...

Co rozvoji nepřispívá a naopak ho brzdí …

Co rozvoji nepřispívá a naopak ho brzdí je absence propojení systému komunálního sportu a tělovýchovy se systémovým řešením zdravotnictví, cestovního ruchu, kultury a školství a to jak na úrovní krajů, tak i obcí. Absence,...

Jasným signálem rozvoje sportu a tělovýchovy …

Jasným signálem rozvoje sportu a tělovýchovy je státní rozpočet, který stále více přispívá na oblast sportu. Rozpočet běžných výdajů (na dotace) pro oblast mládeže a tělovýchovy na rok 2003 činil 1 033 170 tis....

2. Podpora speciálních projektů pohybových aktivit

• podpora speciálních projektů pohybových aktivit celostátního rozsahu zaměřených na širokou veřejnost, zejména mládež, rodinu a seniory• podpora tělovýchovné reprezentace v oblasti sportu pro všechny• podpora programů vzdělávání dobrovolných pracovníků pro oblast sportu pro...

6) Nabízíte pronájem sportovišť veřejnosti?

Sportovní zařízení jsou pronajímána téměř ve všech obcích, jde o tělocvičny a víceúčelové sportoviště. Bezplatný vstup do těchto zařízení mají sportovní kluby a organizace dané obce. Pro ostatní sportovní kluby a organizace a pro...

9) Pořádáte nějaké sportovní akce?

9) Pořádáte nějaké sportovní akce? Jaké a pro koho jsou určeny? (pro děti, mládež, dospělé, seniory, handicapované)Některé obce pořádají sportovní akce samostatně, ale většina ve spolupráci se sportovními a zájmovými organizacemi, nebo samotnými školami...

2) Kolik procent z celkového rozpočtu …

2) Kolik procent z celkového rozpočtu obce připadá odboru školství a kultury a kolik z toho plyne na sport a tělesnou výchovu?Na školství a kulturu připadá z obecních rozpočtů přibližně 10%, z toho jsou...