Teorie tělesné výchovy a sportu

TJPetřkovice

Podle mého názoru je výše financování ze strany státního rozpočtu a místních rozpočtů na jedné straně nedostatečné a omezené jeho výší, na druhé straně často neracionální. Rozdělování prostředků není ve všech položkách objektivizováno a...

TJ Petřkovice

Pro děti pořádáme ve spolupráci s TJ Petřkovice Běh olympijského dne, který je jednou ročně a Cyklistické závody pro děti, které uskutečňujeme dvakrát ročně. Pro ostatní skupiny obyvatelstva obec žádné sportovní akce nepořádá. TJ...

TJ Markvartovice

Ano, k pronájmu nabízíme školní tělocvičnu, příjmy získané z tohoto pronájmu jsou využivány na provoz a udržbu.7) Existují nějaké možnosti financování sportu (sportovních akcí) z fondů EU? TJ LudgeřoviceJistě existují, ale pro nás jsou...

TJ Markvartovice

Veškerý provoz a údržbu sportovních zařízení zajišťujeme sami, vyjímečným případem jsou jen opravy odborného charakteru, kdy je najímána firna.6) Nabízíte pronájem sportovišť veřejnosti?TJ LudgeřoviceObec nabízí, prostřednictvím ZŠ Ludgeřovice, možnost pronájmu kurtu s umělým povrchem...

Obec podporuje podle svých možností i masový …

Obec podporuje podle svých možností i masový a rekreační sport, který slouží pro rozvoj pohybových aktivit nejširších vrstev obyvatelstva bez rozdílu věku. PetřkoviceProstředky z obecního rozpočtu jsou určeny hlavně pro výkonnostní a organizované sporty,...

TJ Petřkovice

Otázka sponzoringu se nás, jako obce netýká, pokud chtějí kluby a tělovýchovné jednoty peníze navíc, musí si sehnat sponzory sami. Obecní sportovní akce, které pořádáme financujeme sami.Nejvíce sponzoru získává fotbalový klub FC Odra,nabízí reklamu...

Největší část příspěvků připadá …

Největší část příspěvků připadá na činnost a údržbu TJ. Ročně tento příspěvek činí 250 – 350 tis., z celkového rozpočtu obce je to cca. 1 – 1,4 % výdajů. PetřkoviceNa školství a kulturu připadá...

TJ Petřkovice

Petřkovice se nacházejí ve slezské části Ostravy a původně patřily k Opavskému knížectví. První zmínka pochází z roku 1377. V katastru obce se, rozkládá vrch Landek s význačným nalezištěm z doby lovců mamutů a...

1) Máte zřízenou samostatnou komisi …

1) Máte zřízenou samostatnou komisi týkající se sportu? Nebo všechno řešíte v rámci odboru školství a kultury? LudgeřoviceObecní rada zřídila komisi školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. V současné době zvažujeme možnost oddělit sportovní sekci...

V naší obci nemáme zřízenou samostatnou komisi,…

V naší obci nemáme zřízenou samostatnou komisi, která by se zabývala jen otázkami sportu. Dosud jsme o zřízení takové komise ani nepřemýšleli, já osobně to vidím jako dobrý nápad oddělit sport od školství a...