Teorie tělesné výchovy a sportu

3.VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

Pro účely této práce jsem si vybral tři obce – Ludgeřovice, Markvartovice a Petřkovice. V těchto obcích jsem získával informace rozhovorem se starosty a v jednom případě s tajemníkem. Všechny rozhovory byly polostandardizované. Otázky...

Obec má 4660 obyvatel a rozkládá se …

Obec má 4660 obyvatel a rozkládá se na ploše 1083 ha. Dominantou obce je římskokatolický chrám sv. Mikuláše spolu s doprovodnými budovami fary, vše postaveno v německém novogotickém slohu z červených ostře pálených cihel...

Polostandardizovaný

• Polostandardizovaný – objevují se v něm prvky předchozích dvou typů• Zjevný – respondent je informován o důvodu návštěvy výzkumníka, je seznámen s cílem rozhovoru a dává souhlas s jeho provedením• Skrytý – dotazovaný...

Mezi metody například patří:

• Metoda statistická – při zpracování dat se používá matematické statistiky• Metoda historická – zabývá se vývojem jevů v minulosti• Metoda sociometrická – sociálně psychologická metoda, při které se měří sociální vztahy a vazby...

Deklarace o významu sportu …

Deklarace o významu sportu pro společnost (Lisabon 1995) Evropská antidopingová úmluva (1989) Evropská úmluva k diváckému násilí a nevhodnému chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech (1985)Sportovní legislativa v České republice Ústavní zákon...

Koncepce státní politiky …

Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu (1999) Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů (1999) Národní program rozvoje sportu pro všechny (2000) z. č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských...

Rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží

– rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží– rozvoj informačního systému pro děti a mládež a pracovníky s dětmi a mládeží prostřednictvím internetového portálu Adam a sítě informačních center pro mládež– rozvoj...

Konstitutivní právo na sport

Konstitutivní právo na sport • Konstitutivní právo na sport – je součástí ústavy (např. Španělsko, Řecko, Portugalsko, Švýcarsko, Turecko . . .). • Nekonstitutivní právo na sport – postoj státu ke sportu se v...

B. Založení organizace

Každá obec má možnost založit i speciální organizaci, která bude zajišťovat sportovní příležitosti v dané oblasti. Z právního hlediska může jít o celou řadu právních forem, zejména o rozpočtovou či příspěvkovou organizaci. Např.: založit...

Možnosti financování

Obec má několik základních možností, jak zajistit tok peněžních prostředků do svých preferovaných oblastí, jednou z nichž může být i sport. Při optimalizaci výhod a nevýhod jednotlivých možností financování, dochází obvykle ke kombinaci následujících...