Teorie tělesné výchovy a sportu

Metody tréninku

Pojem metoda můžeme chápat jako promyšlený způsob, jímž lze úspěšně vyřešit určitý úkol. Pro potřeby tréninkového procesu ve fotbalu jsme použili dělení na skupiny metod:a) nácviku a zdokonalování (kritériem je hledisko vztahu části a...

Fotbal-základní pravidla

Charakteristika daného sportovního odvětví z hlediska:– základních pravidel tohoto sportu– uplatnění didaktických principů)– techniky a metodiky, tréninku– rozvoje motorických funkcí (motorické schopnosti a dovednosti)– rozvoje anatomicko-fyziologických funkcí 1. Základní pravidlaFotbal se hraje na hrací...

Didaktické principy a jejich uplatnění

Usměrňují tréninkový proces, vztahují se k tréninkovému zatížení – k jeho účinnosti, specifičnosti, proporcionalitě. Didaktickými zásadami jsou:· Princip systematičnosti – tréninkový proces musí probíhat dlouhodobě, nepřerušovaně a systematicky, aby mohlo dojít ke změnám, jako...

Nejčastější chyby ve hře,Herní činnosti jednotlivce

Nejčastější chyby ve hřeToto jsou nejčastěji se objevující chyby při hře, při kterých soupeř získává bod.hráč se dotkne sítěhráč překročí střední čáru do soupeřova polehráč nese, hází nebo táhne míčhráč se dopustí dvojdotykuhráč při...

Pravidla volejbalu

Volejbal hrají dvě družstva na hřišti rozděleném sítí. Ve hře musí být vždy šest hráčů každého družstva, které může v jednom setu uskutečnit maximálně šest střídání. Krom tzv. libera, který může vyměnit kteréhokoliv hráče...

HERNÍ SITUACE,HERNÍ SYSTÉM

– postavení hráče, let míče, stav utkání … je řešeno herní činností jednotlivce (=HČJ) … což je komplex pohybových činností, kterými hráči řeší herní situace, má technickou a taktickou stránku.– kolektivní řešení herních situací...

Volejbal

Charakteristika daného sportovního odvětví z hlediska:– rozvoje motorických funkcí (motorické schopnosti a dovednosti)– techniky a metodiky, tréninku– uplatnění didaktických principů– rozvoje anatomicko-fyziologických funkcí– základních pravidel tohoto sportu HISTORIEVolejbal se vyvinul v USA, jako sport...

Volejbal

Charakteristika daného sportovního odvětví z hlediska:– rozvoje motorických funkcí (motorické schopnosti a dovednosti)– techniky a metodiky, tréninku– uplatnění didaktických principů– rozvoje anatomicko-fyziologických funkcí– základních pravidel tohoto sportu HISTORIEVolejbal se vyvinul v USA, jako sport...

Rozbor obranných činností jednotlivce-basketbal

Obranné činnosti jednotlivce (OČJ) jsou základem herních obranných kombinací, které napomáhají k vytvoření co nejvhodnějšího obranného systému družstva. Jsou daleko obtížnější než ÚČJ. Vzhledem k tomu, že nejsou přirozeně vyvinuty, je velmi důležitá volní...

Základní rozbor herních kombinací

Základní rozbor útočných herních kombinací kombinace založené na akci „hoď a běž“ – základní kombinace dvou hráčů, podoba trojúhelníku (let míče a pohyb hráčů)kombinace založené na přečíslení – vznikají z početní převahy útočníků nad...