Teorie tělesné výchovy a sportu

TEORIE TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU – kompletní obsah_2:

Struktura empiricky zaměřené práce Struktura teoreticky zaměřené práce Cílové kategorie výzkumné práce (cíl, hypotéza, úk… Pedagogický experiment Dotazník,Metody studia dokumentů EMPIRICKÉ METODY VÝZKUMU VĚDNÍ OBOR KINANTROPOLOGIE Učitel v pedagogickém procesu (učitelovo pojetí vý… Kinantropologie,Metodologie,Vědecký...

TEORIE TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU – kompletní obsah_3:

Regulace aktuálních psychických stavů (APS) Fáze taktického jednání Taktická příprava Fáze motorického učení Fáze technické přípravy Uvolňovací cvičení Stimulace koordinačních schopností Koordinace je tvořena dílčími schopnostmi: Další podmínky účinné stimulace Role pohyblivosti a koordinačních...